Hastalar

İLETİŞİM

Epi proColon® 2.0 CE ile Test Nasıl Yapılır?

Kanınızı kliniklerde veya teşhis laboratuvarının kan toplama merkezinde alınabilir. Kanınızı vermeden önce açlık, diyetinizi veya ilaçlarınızı değiştirmeniz gerekmez.

 

Ne yapman gerek?

  1. Kolorektal kanser taraması konusunda görüş almak için sağlık uzmanınızla konuşun ve bu testin sizin için uygun olup olmadığına karar verin.
  2. Kanınızı verin, laboratuarın test sonuçlarını göndermesi birkaç gün sürebilir.
  3. Test sonuçlarınızı doktorunuzla görüşün.

 

Test sonucunuz pozitif çıkarsa, sağlık uzmanınız kolonoskopi yaptımanızı önerecektir. Test sonucunuz negatifse, doktorunuzla görüşüp, bir sonraki tarama programına katılabilirsiniz.

Epi proColon® 2.0 CE Size Uygun mu?

Sizin için en uygun olan tarama testleri hakkında sağlık uzmanınızla görüşüp tavsiyesini alabilirsiniz. Mevcut önerilen yöntemler kolonoskopi ve dışkı testlerini içermektedir. Bunların yanında bir başka alternatif arıyorsanız,

 

Epi proColon® 2.0 CE, aşağıdakiler durumunda sizin için bir seçenek olabilir:

  • 50 yaş veya üstünde iseniz
  • Doğal olarak Kolorektal kanser ortalama risk * grubu içerisinde kabul edilirsiniz.

 

 

Eğer Epi proColon® 2.0 CE, sizin için bir seçenek DEĞİLSE:

  • Kolorektal kanser olma olasılıgı yüksek riskli ** grup içerisinde olarak düşünülürsünüz.

 

 

* Aşağıdaki kriterlerden hiçbiri karşılanmadığında bir kişi kolorektal kanser için ortalama risk kabul edilir:

Yakın bir aile üyesi (ebeveyn, kardeş, çocuk) kolorektal kanserlidir. Risk, iki veya daha fazla aile üyesi kolorektal kanser olduğunda daha yüksektir. Bir veya daha fazla aile üyesinin kolorektal kanseri varsa ve 50 yaşın altındaysa daha da yüksektir.
enflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) gibi kolon ve rektum veya ilgili kanserler ya da diğer bağırsak hastalığı iyi huylu polipler, kronik ülseratif kolit (CUC) ya da Crohn hastalığı geçmişi.
enflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) gibi kolon ve rektum veya ilgili kanserler ya da diğer bağırsak hastalığı iyi huylu polipler, kronik ülseratif kolit (CUC) ya da Crohn hastalığı geçmişi.
Lynch sendromu (kalıtsal olmayan polipozis kolorektal kanser) veya FAP gibi kalıtsal hastalıkların varlığı (ailesel adenomatöz polipozis)
Diğer kalıtsal hastalıkların varlığı Peutz-Jeghers sendromu, MYH İlişkili polipoz (MAP), Gardner sendromu, Turcot (veya crail en) sendromu, Cowden sendromu, Juvenil polipozis, Cronkhite-Kanada sendromu, nörofibromatoz ya da ailesel Hiperplastik Polipozis bulunmaktadır.

** Yukarıdaki kriterlerden bir veya birkaçı karşılanırsa, bir kişi kolorektal kanser açısından daha yüksek riskli sayılır.