HASTALAR

İLETİŞİM

Kolorektal Kanser Taraması Nedir?

Tarama, ilk belirtilerin görülmesinden önce kolorektal kanser aramasıdır. Tarama kanserin erken bulunması için gereklidir. Kolorektal kanserin erken bulunması, başarılı bir tedavi olasılığını daha yükseltir. Erken teşhiste yaklaşık 10 kişiden 9’u hayatta kalabilmektedir. Güncel olarak aralarından seçim yapabileceğiniz farklı tarama testleri mevcut. Sağlık uzmanınız ile birlikte sizin için en iyi sonucu verecek testi seçip çalışabilirsiniz.

Kolorektal kanser dünya çapında *:

  • 3. sırada bulunuyor
  • Kanser ölüm nedenlerinde ise 3. Sırada bulunuyor.
  • Kolon dışında henüz kanserin yayılmadığı aşamada sadece  10 kişiden 4 kişi erken teşhis ediliyor.

Kimler Kolorektal kanser taraması yaptırmalıdır?

Herkes kolorektal kansere yakalanabilir. Bugün, AB’de 7 kişiden sadece 1’i taranmaktadır. “Ortalama risk”grubu olarak tanımlanan 50 yaşındaki insanların hemen tarama yaptırması gerekliliği tavsiye ediliyor. Ortalama risk*  hayatınız boyunca  kolorektal kanserine yakalanma  ihtimalinin 20’de 1 olduğu anlamına gelir. Yaşlanma sürecinde bu risk artar. Eğer kolorektal kanser için risk faktörleri varsa, doğru olan tarama planı hakkında sağlık kuruluşunuz ile konuşmanızdır..

Tarama Testleri

Çeşitli ulusal yönergeler tarafından önerilen iki çeşit tarama testi bulunmaktadır:

Kanseri bulabilen ve önleyebilen invaziv görüntüleme testleri

  • Kolonoskopi ve esnek sigmoidoskopi
  • BT kolonografisi

Kansere yakalanma riskiniz hakkında bilgi verebilen invaziv olmayan testler

  • Dışkı Okült Kan Testi (FOBT)
  • Dışkı İmmünokimyasal Test (FIT)
  • Epi proColon 2.0 CE (Septin 9)

Hangi testin olması gerektiğine karar vermek zor olabilir. Seçmeden önce, her bir testin faydalarını ve risklerini anlamalısınız. Hangi testin sizin için en iyi olacağı konusunda doktorunuzla görüşün.

 

*Aşağıdaki kriterlerden hiçbiri karşılanmadığında bir kişi kolorektal kanser ortalama risk grubunda kabul edilir:

Yakın bir aile üyesi (ebeveyn, kardeş, çocuk) kolorektal kanserlidir. Risk, iki veya daha fazla aile üyesi kolorektal kanser olduğunda daha yüksektir. Bir veya daha fazla aile üyesinin kolorektal kanseri varsa ve 50 yaşın altındaysa daha da yüksektir.
Enflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) gibi kolon ve rektum veya ilgili kanserler ya da diğer bağırsak hastalığı iyi huylu polipler, kronik ülseratif kolit (CUC) ya da Crohn hastalığı geçmişi olanlar.
Lynch sendromu (kalıtsal olmayan polipozis kolorektal kanser) veya FAP gibi kalıtsal hastalıkların varlığı (ailesel adenomatöz polipozis).
Diğer kalıtsal hastalıkların varlığı Peutz-Jeghers sendromu, MYH İlişkili polipoz (MAP), Gardner sendromu, Turcot (veya crail en) sendromu, Cowden sendromu, Juvenil polipozis, Cronkhite-Kanada sendromu, nörofibromatoz ya da ailesel Hiperplastik Polipozis bulunması..