Hastalar

İLETİŞİM

Epi proColon® 2.0 CE ne kadar hassas?

Epi proColon® 2.0 CE, hastalığa yakalanmış 10) kişiden 8’inde kanser buluyor (% 81). Epi proColon® 2.0 CE, kanser hastalığı olmayan insanlarda da olumlu sonuçlar verebilir. Buna yanlış-pozitif sonuç denilmektedir. Kanserli olmayan 100 kişiden yaklaşık 3’ünde pozitif sonuç vermekte (% 3).

 

Epi proColon® 2.0 CE, bir klinik araştırmada doğruluk oranı için araştırılmıştır:

Ortalama risk tarama popülasyonu içerisinden 149 sağlıklı kişiden prospektif olarak toplanan kan örnekleri, Epi proColon 2.0 CE’nin klinik performansını değerlendirmek üzere kayıt edildi. Ek olarak, 99 sağlıklı kişiden ve 98 kolorektal kanserli hastadan alınan 197 kan örneği.

 

Epi proColon Duyarlılık = %81 Epi proColon yanlış pozitif Oranı = %3 Olumsuz Tahmin Edici Değer (NPV) = %99.9 Pozitif Tahmin Edici Değer(PPV) =%11,9-28,9
Bu, kolorektal kanserli 10 kişiden 8’inde kan testi sonucunun pozitif olduğu anlamına gelir. Test yapılan 100 kişiden kan testi sonucu pozitif çıkıp ancak ancak kolorektal kanser olmayan yaklaşık 3 kişi anlamına gelir. Bu test sonuç negatif olan bir kişinin kolorektal kanser olma şansının çok düşük olduğu anlamına gelir.
Bu, test sonucu pozitif olan bir kişinin, kolorektal kanser olma şansının % 11,9 -% 28,9 olduğunu gösterir.
Birinci Çalışmada Test Edilmeyen İnsanlar
  • Kolorektal kanser riski yüksek kişiler *
  • Dışkısında kan olan veya taze kan bulunan insanlar

PPV = Test Sonucu Pozitif olan kişinin yüzdesel olarak kolorektal kanseri olma ihtimali.
NPV = Test sonucu Negatif olan kişinin yüzdesel olarak kolorektal kanseri bulunmaması ihtimali.

*Aşağıdaki kriterlerden hiçbiri karşılanmadığında bir kişi kolorektal kanser ortalama risk grubunda kabul edilir:

Yakın bir aile üyesi (ebeveyn, kardeş, çocuk) kolorektal kanserlidir. Risk, iki veya daha fazla aile üyesi kolorektal kanser olduğunda daha yüksektir. Bir veya daha fazla aile üyesinin kolorektal kanseri varsa ve 50 yaşın altındaysa daha da yüksektir.
Enflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) gibi kolon ve rektum veya ilgili kanserler ya da diğer bağırsak hastalığı iyi huylu polipler, kronik ülseratif kolit (CUC) ya da Crohn hastalığı geçmişi olanlar.
Lynch sendromu (kalıtsal olmayan polipozis kolorektal kanser) veya FAP gibi kalıtsal hastalıkların varlığı (ailesel adenomatöz polipozis).
Diğer kalıtsal hastalıkların varlığı Peutz-Jeghers sendromu, MYH İlişkili polipoz (MAP), Gardner sendromu, Turcot (veya crail en) sendromu, Cowden sendromu, Juvenil polipozis, Cronkhite-Kanada sendromu, nörofibromatoz ya da ailesel Hiperplastik Polipozis bulunması.