FDA Onaylı Kanser Kan Testi

İLETİŞİM

 The Epi proColon® 2.0 CE Kan Testi

Basit Gerçek Zamanlı PCR    Tek günlük protokol    Esnek Çalışma Takvimi

Epi proColon 2.0 CE, kanda metillenmiş Septin 9 DNA’sını saptayan moleküler bir testtir. SEPT9 geninin DNA metilasyonu, kolorektal kanser ile birlikte artar.

Metillenmiş Septin 9 Tümör DNA’sı, kan dolaşımına karışır ve Gerçek Zamanlı PCR ile plazma içinde saptanabilen benzersiz bir metilasyon modeli sergiler.

Broşür