Laboratuvarlar

İLETİŞİM

Epi proColon® 2.0 CE Hakkında

Epi proColon® 2.0 CE, insan plazma örneklerinden bisülfit ile dönüştürülmüş DNA’daki metilasyonlu Septin 9 DNA’nın gerçek zamanlı PCR ile tespiti için niteliksel bir testtir. Metilize Septin 9’un varlığıkolorektal kanser ile bağlantılıdır ve kolorektal kanserin bulgulanmasına yardımcı olabilir..

 

Lütfen dikkat:

   • Epi proColon® testi, daha önceden kolorektal polip tabanlı KRK veya farklı kanser türleri, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), kronik ülseratif kolit (Crohn hastalığı), ailesel adenomatöz polipozis (FAP) gibi geçmişi olan ve KRK oluşturmariski yüksek olarak tanımlanan hastalar için tasarlanmamıştır. Daha yüksek risk gurubunda olarak, özellikle KRK hastalığı geçmişi olan iki veya daha fazla birinci dereceden akrabaya sahip veya 50 yaşın altında KRK hastalığı geçmişi olan bir veya daha fazla birinci derece akrabaya sahip kişiler tanımlanmaktadır.
   • Epi proColon® testi, polipsiz olmayan kolorektal kanser (HNPCC veya Lynch Sendromu), Peutz-Jeghers Sendromu, MYH-İlişkili Polipozisi (MAP), Gardner sendromu, Turcot (veya Crail) sendromu , Cowden sendromu, Juvenil Polypozis, Cronkit-Kanada sendromu, Nörofibromatozis veya Ailesel Hiperplastik Polipozis gibi ilgili ailesel (kalıtsal) kanser sendromu tanısı konmuş hastalarda ya da  anorektal kanama, hematokhezili veya bilinen demir eksikliği anemisi olan hastalarda değerlendirilmemiştir.

Önemli Hususlar

   • Epi proColon 2.0 CE sonuçlarında potansiyel etkileri belirlemek için , KRK tanısı konulmasa da, kanıtlanmış, aynı anda birden fazla kronik hastalığa sahip veya düzenli olarak ilaç kullanan hastalar test edildi. Hiçbir belirgin etki tespit edilmedi.
   • Sağlıklı kişilerde ve kronik gastrit (17 hastada 2), özofajit (8 hastada 1), romatoid-olmayan artrit (10 hastada 1), akciğer (15 hastada 5), göğüs (23 hastada 3) ve prostat (40 hastada 4) tanısı alan hastalarda pozitif test sonuçları gözlenmiş ve kanser tanısı konmuştur.
   • Hamile kadınlarda pozitif test sonuçları bulunmuştur.
   • Test sonuçları bir sağlık uzmanı tarafından yorumlanmalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen Epi proColon® 2.0 CE Kullanım Talimatlarına (IFU 0009) bakın:

Kullanım Talimatları