Laboratuvarlar

İLETİŞİM

Tespit ve Teknoloji

Metillenmiş Septin 9 DNA’sının Saptanması

SEPT9 geninin v2 bölgesindeki sitozin kalıntıları kolorektal kanser dokularında metilleştirilebilir. Plazma örneklerinden izole edilen DNA, yüksek bir bisülfit konsantrasyonu ile etkileşime sokulduğunda, metil olmayan sitozinler urasile dönüştürülürken, metillenmiş sitozinler de değişmeden kalır (Şekil 1). Tedavi sonucunda, DNA sekansı metilasyon durumuna göre değiştirilir ve gerçek zamanlı PCR amplifikasyonuyla analiz edilebilir (Şekil 1).

Epi proColon® 2.0 CE and Septin9 Publications

 

Şekil 1: DNA Metilasyonunun Saptanması

 

HeavyMethyl® Temel Teknolojisi

Epigenomics’in HeavyMethyl çekirdek teknolojisi, metilasyona uğramamış durumdan bağımsız olarak hedef biyolojik belirteçi amplifiye eden primerlerin kullanımını, metilleştirilmemiş DNA’nın amplifikasyonunu bastırmak için bloke edici bir oligonükleotid ve yükseltilmiş metillenmiş sekansı tespit etmek için bir metilasyona spesifik probu birleştirir (Şekil 2). Tescilli HeavyMethyl çekirdek teknolojisi, düşük kopya sayısı tümör DNA’sının, plazmada tümör olmayan DNA’nın arka planında bulunmasını sağlar.

 

Şekil 2: HeavyMethyl® Gerçek zamanlı PCR