FDA Onaylı Kolon Kanseri Kan testi

İLETİŞİM

Epi proColon® 2.0 CE nedir?

Epi proColon® 2.0 CE, kolorektal kanser taraması için kan testidir.

 

Epi proColon® 2.0 CE ve Septin 9 DNA Molekülü Hakkında Neler Bilinmelidir?

  • Epi proColon 2.0 CE, kanda metillenmiş Septin 9 DNA’sını saptayan moleküler bir testtir..
  • SEPT9 geninin DNA metilasyonu, kolorektal kanser ile birlikte artar..
  • Metillenmiş Septin 9 Tümör DNA’sı, kan dolaşımına karışır ve Gerçek Zamanlı PCR ile plazma içinde saptanabilen benzersiz bir metilasyon modeli sergiler..

 

Hekİmler Broşür