Medikal Uzmanlar

İLETİŞİM

Klinik Performans

Ortalama risk tarama popülasyonundan, Epi proColon 2.0 CE’nin klinik performansını değerlendirmek için, hastalık bulgusu olmayan 149 hastadan (NED) prospektif olarak toplanan klinik örnekler kaydedildi. Ek olarak, bir olgu-kontrol tasarımında, 99 kolonoskopi ile doğrulanmış negatif NED hastasından ve 98 histolojik olarak doğrulanmış kolorektal kanserli hastadan (tüm KRK* evreleri) 197 klinik örnek toplandı ve değerlendirildi..

Tarama Grubu Vaka Kontrol Grubu KRK Vakaları
Geçerli sonuçlar 149 99 98
Epi proColon 2.0 CE Pozitif 1 3 79
Epi proColon 2.0 CE Negatif 148 96 19
Özgüllük 99,3%
(95% CI, 96-100)
96,9%
(95% CI, 91-99)
N/A
Duyarlılık N/A N/A 80,6%
(95% CI, 72-87)
NPV 99,9% 99,9% N/A
PPV 28,9% 11,9% N/A
Notable Observations
NPV ve PPV, ortalama risk popülasyonunda KRK için %0.5 prevalans esas alınarak hesaplanmıştır.
PPV (Pozitif Tahmini Değer) = test sonucu pozitif olan kişide KRK bulunma olasılığının yüzdesiNPV (Negatif Tahmini Değer) = test sonucu negatif olan kişide KRK bulunmama olasılığının yüzdesi

*KRK= Kolorektal Kanser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyum

 

KRK tarama uyum çalışmasında, KRK taramasına uygun 172 kişi kaydedilmiş ve kolonoskopi ile tarama yapılması önerilmiştir. Kolonoskopi ile tarama yaptırmak istemeyen kişilere, sonrasında tarama için non-invaziv kan ve gaita test seçenekleri sunulmuştur. Kolonoskopiyi reddeden 109 kişiden (%63), 90’ı (%83) kan testini ve 16’sı (%15) gaita testini seçmiştir. Bu çalışma, uyumsuz hastalarda KRK taramasının kabul oranını artırmak için non-invaziv kan testi alternatifinin önemini vurgulamaktadır, Şekil 1.