Medikal Uzmanlar

İLETİŞİM

Epi proColon® 2.0 CE Hakkında

Epi proColon® 2.0 CE, insan plazma örneklerinden bisülfit ile dönüştürülmüş DNA’daki metilasyonlu Septin 9 DNA’nın gerçek zamanlı PCR ile tespitine yönelik kalitatif bir testtir. Metilize Septin 9’un varlığı kolorektal kanser ile bağlantılıdır ve kolorektal kanserin bulgulanmasına yardımcı olabilir.

Lütfen aklınızda bulundurun:

   • Epi proColon® testi, geçmiş kolorektal polip, KRK veya ilgili kanser öyküsü, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), kronik ülseratif kolit (Crohn hastalığı), ailesel adenomatoz polipozis (FAP), gibi öyküye dayanan KRK’nın gelişme riski yüksek olarak tanımlanan hastalar için uygun değildir. Daha yüksek risk altındaki kişiler arasında, özellikle KRK ile bir veya daha fazla birinci dereceden akraba ilişkisi bulunan veya 50 yaşın altında bir veya daha fazla birinci dereceden KRK öykülü kişiler bulunur.
   • Epi proColon® testi, polipsiz olmayan kolorektal kanser (HNPCC veya Lynch Sendromu), Peutz-Jeghers Sendromu, MYH-İlişkili Polipozisi (MAP) gibi ilgili ailesel (kalıtsal) kanser sendromu tanısı konmuş hastalarda değerlendirilme dışıdır. Cowkler sendromu, Juvenil Polipozis, Cronkit-Kanada sendromu, Nörofibromatoz veya Ailesel Hiperplastik Polipozis veya anorektal kanama, hematokezya veya bilinen demir eksikliği anemisi olan hastalarda görülebilir.

 

Önemli Hususlar

   • KRK tanısı konmamış, ancak kronik koşulları belgelenmiş hastaların eştanılar(comorbidite) ya da ilaçlarların Epi proColon 2.0 CE sonuçları üzerinde hiçbir belirgin etki tespit edilmedi.
   • Sağlıklı kişilerde ve kronik gastrit (17 hastada 2), özofajit (8 hastada 1) ve romatoid-olmayan artrit (10 hastada 1) ve akciğer (15 hastada 5) tanısı alan hastalarda pozitif test sonuçları gözlenmiştir, göğüs (23 hastada 3) ve prostat (40 hastada 4) kanser tanısı konmuştur.
   • Hamile kadınlarda pozitif test sonuçu verebilir.
   • Test sonuçları bir sağlık uzmanı tarafından yorumlanmalıdır.

Daha fazla bilgi için, lütfen buradan indirilebilecek Epi proColon® 2.0 CE Kullanım Talimatları’nı (IFU 0009) inceleyin. Buradan indirebilirsniz