Medikal Uzmanlar

İLETİŞİM

Test Sonuçlarını Öğrenme

Pozitif test sonuçu

positive-test-result

A POZİTİF KAN TEST SONUCU, test edilen plazma numunesinde metillenmiş Septin 9 DNA’sının tespit edildiğini gösterir. Metillenmiş Septin 9, kolorektal kanser oluşumu ile ilişkilendirilmiştir. Epi proColon® 2.0 CE, kolorektal kanser varlığı için doğrulayıcı bir test olmadığından, pozitif Epi proColon® 2.0 CE test sonuçlarına sahip hastalar tanısal kolonoskopi için yönlendirilmelidir.

NOT: Sağlıklı hastalarda ve kronik gastrit, özofajit, romatoid-dışı artrit ve akciğer, meme ve prostat kanseri olan ve gebe kadınlarda klinik olarak teşhis edilen hastalarda pozitif sonuçlar gözlemlenmiştir.

 

Negatif Test Sonuçları

negative-test-result

NEGATİF BİR KAN TEST SONUCU, test edilen plazma numunesinde metillenmiş Septin 9 DNA’sının yokluğunu gösterir. Negatif bir test sonucu kolorektal kanser olmadığının kesin bir kanıtı olmadığından, insanlara bir sonraki kolorektal kanser tarama programına katılmaya devam etmeleri önerilmelidir.